top of page

ISO-Sertifiseringer

ISO SERTIFISERINGER MED DIGITALE SJEKKLISTER

ISO-sertifiseringer er nå enklere og mer effektivt enn noen gang. I ekseplet under viser vi hvordan

vi i nyeste utgave har tilrettelagt for en automatisert prosess for ISO-sertifisering direkte implementert

i Microsoft SharePoint. Med dette menes at det tilbys nå EN arbeidsflate, for å vedlikeholde, automatisere

og kontollere alle arbeidsprossesser, i en ISO-sertifiserings prosess, fra begynnelse til slutt.

ISO-Sjekklister

ISO-Sjekklister

Watch Now
bottom of page